بازدید معاون بهداشت دانشگاه از شهرستان های خلیل آباد و کاشمر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در شهرستان های خلیل آباد و کاشمر ، روند ارائه خدمات در این شهرستانها به ویژه در برنامه مراقبت و کنترل کرونا را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه، دکتر مهدی قلیان در این بازدید با حضور در جلسه ستاد مشترک مقابله با کرونا منطقه ترشیز که با حضور فرمانداران، روسای شبکه های بهداشت و درمان و روسای سایر بخش های توسعه شهرستان های منطقه و در محل فرمانداری شهرستان خلیل آباد برگزار گردید، ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری سایر بخش ها در کنترل کرونا و طرح سردار سلیمانی در منطقه بر لزوم مدیریت محدودیت ها و نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید نمود.

معاون بهداشت دانشگاه در ادامه این بازدید ضمن حضور در تعدادی از مراکز خدمات جامع سلامت منتخب کرونا شهرستان های خلیل آباد و کاشمر نحوه ارائه خدمات در این مراکز را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر غربالگری مواد مشکوک ارائه آموزش های کامل مبنی بر رعایت موارد پیشگیری و فاصله اجتماعی را مهمترین رسالت همکاران شاغل در حوزه بهداشت در بحث مقابله و کنترل کرونا عنوان نمود.